Reifa | Eku tehniskais serviss

Ēku kompleksā tehniskā apkalpošana

ATBILDĪGS PAR GĀZES SAIMNIECĪBU

Neapstrīdami, ka autonomais gāzes katls ir daudzdzīvokļu nama, biroja ēkas vai viesnīcas ”sirds”. Sakārtots gāzes katlu un katlu mājas iekārtu darbs nodrošina ēku ar siltumu un karsto ūdeni. Nav grūti iedomāties, kas notiks to darba kļūmju gadījumā.

 

Mūsu sertificētais speciālists saskaņā ar valsts normatīvajiem dokumentiem un piegādātāja AS „Latvijas Gāze” prasībām nodrošinās:

- drošu Jūsu objekta gāzes apgādes režīmu;
- gāzes vadu un gāzes iekārtu stāvokļa pārbaudi un apskati;
- gāzes iekārtu drošas ekspluatācijas un remonta kontroli;
- tehniskās dokumentācijas vešanu pie gāzes iekārtu ekspluatācijas un remonta;
- gāzes iekārtu darba parametru regulēšanu.