Reifa | Eku tehniskais serviss

Ēku kompleksā tehniskā apkalpošana

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA OBJEKTU TEHNISKĀ APKALPOŠANA

Pārvaldes kompānijām, namu pārvaldēm, viesnīcām, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvu sabiedrībām, birojiem, nekustamā īpašuma īpašniekiem, noliktavu un ražošanas kompleksām mēs piedāvājam profesionālu kompleksu tehnisko ēku inženiersistēmu apkalpošanu:

- aukstā un karstā ūdensapgāde;
- apkure un siltumapgāde;
- lietus ūdens un fekāliju kanalizācija;
- elektroapgādes un apgaismes;
- videonovērošanas un pieejas kontroles;
- ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas;
- gaisa ventilācijas un kondicionēšanas;
- gāzes apgādes;
- kā arī ēku celtniecības konstrukciju elementu (pamati, sienas, kāpnes, durvis, logi utt.).

Ēku inženiersistēmu tehniskās apkalpošanas darbu sastāvā ietilpst ēkas inženiersistēmu kontroles un uzturēšanas darba stāvoklī darbi.

Inženiersistēmu tehniskās apkalpošanas darbu sastāvā ietilpst tehniskā stāvokļa diagnostika un pētījums, profilaktisko, remonta un organizatorisko pasākumu izstrāde droša un bez avāriju darba nodrošināšanai.

Jāatzīmē, ka ēku tehniskā ekspluatācija – ļoti atbildīga un darbietilpīga lieta, bet pateicoties mūsdienu inženiersistēmām vēl arī prasa augstu profesionalitāti. Tāpēc mēģinājumi ieekonomēt uz inženiersistēmu apkalpošanu, uzticot šo darbu nekvalificētam personālam, kā likums, rada bēdīgus rezultātus, kam papildus nepieciešami lieli materiālie izdevumi.